plakata%20os%20230%20valutna%20klauzula

Opšti seminar sa temom Valutna klauzula u ugovoru o kreditu će se održati 6.decembra 2016. godine u 18 časova u konferencijskoj sali Pravnog fakulteta. Učesnici: dr Dragiša Slijepčević, dr Boris Begović, dr Miloš Živković, dr Branko Radulović, moderator dr Dragor Hiber.

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.
%d bloggers like this:
PageLines