Currently viewing the category: "Ekonomska analiza prava"

PLAKATA OS 216 knjiga Borisa BegovicaOblast ekonomske analize prava u Srbiji bogatija je za monografiju prof. Begovića “Ekonomska analiza generalne prevencije”. Tim povodom na Pravnom fakultetu u četvrtak 28. maja od 18 časova održaće se seminar “O racionalnosti prestupnika”.

Svi koje interesuje tema racionalnosti, bihejviorističke ekonomije, odnosu kriminalaca prema neizvesnosti i riziku, značaj prevencije, … su dobrodošli.

 

Na sajtu Coursera.org studenti koje interesuje ekonomska analiza prava mogu se prijaviti za kurs Svojina i odgovornost: Uvod u ekonomsku analizu prava. Predavač je professor Ričard Adelstajn.

LandECoursera

 

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, održaće se konferencija “Law, Rules and Economic Performance” posvećena Svetozaru Pejoviću. Više o tome na sajtu posvećenom konferenciji.

 

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.
%d bloggers like this:
PageLines