Currently viewing the category: "Stečaj, reorganizacija, restrukturiranje"

Postavljena je nova prezentacija na mojoj slideshare strani posvećenoj stečaju.

 

 

 

Agencija za privatizaciju je objavila izuzetno zanimljivu prezentaciju koju možete preuzeti ovde. Rezultati ukazuju da su neke stvari bile neizbežne bez obzira (i nasuprot tvrdnjama kritičara) na izabrani metod privatizacije – insajderske podele ili prodaje preduzeća. Meni najinteresantniji grafikon pokazuje da su efekti Zakona o svojinskoj transformaciji i Zakona privatizaciji na zaposlenost identični (vidi dole). Gotovo istovetni rezultati dobijeni su i u vezi vrednosti imovine preduzeća privatizovanih različitim metodama, dok su preduzeća privatizovana prema Zakonu o privatizacije daleko više uvećala svoj prihod.

Naravno, to ne abolira postojeći metod privatizacije i ne znači da su svi problemi koje je on stvorio bili neizbežni. Najveći problem postojećeg koncepta je rastući broj raskinutih ugovora. Osnovni uzrok brojnih raskida (ujedno i najveća glupost postojećeg koncepta)  je prodaja na rate. Prodaja na rate omogućila je “kupcima” da plate samo deo od cene postignute na aukciji. Nakon toga “kupac” donosi odluku da li da nastavi da plaća ili da napusti preduzeće ako mu se to više isplati. Pre nego što napusti preduzeće novi vlasnik “tuneluje” tj. prebacuje ono što je vredno od imovine na neko drugo pravno lice u njegovom vlasništvu i ostavlja praznu školjku. Krivičnih prijava nema, nema odgovornosti,…

U teoriji aukcija, kod engleske aukcije potencijalni kupci licitiraju sve do svoje rezervacione cene (najvišeg iznosa koji su spremni da plate), a pobednik plaća iznos približno jednak rezervacionoj ceni drugoplasiranog. U normalnim okolnostima pobednike aukcija često sustiže “kletva” – kada pobednici naknadno shvate da su predmet aukcije preplatili. Ipak, u ovom slučaju, zbog prodaje na rate, kazna za neumereno licitiranje izostaje, a to utiče na podsticaje učesnika aukcije. Prodaja na rate obesmišljava enleske aukcije, jer neki učesnici (kojima je omogućeno plaćanje na rate) licitiraju namerno preko svoje rezervacione cene, tako da odsustvo kazne dovodi do negativne selekcije investitora.


 

Broj pokrenutih automatskih stečaja dostigao je 30,000. Broj privrednih društava koje su se našle na spisku NBS od marta 2010. godine nešto je manji jer ukupan broj uključuje i druga pravna lica (političke partije, udruženja, itd.). S obzirom da je trenutno u APR-u registrovano oko 104,000 privrednih društava, to znači da je skoro svako četvrto društvo bilo na spisku za automatski stečaj.

Skokovi na grafikonu nastali su prilikom pooštravanja kriterijuma za pokretanje automatskog stečaja, (smanjenjem dužine trajanja blokade računa sa tri na dve, a zatim na jednu godinu).

Tagged with:
 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.
%d bloggers like this:
PageLines