Radulović, B., L. Andrić „Sporazumno finansijsko restrukturiranje u Republici Srbiji - uporedno pravna i empirijska analiza“, Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske unije, Vuk Radović (ured.), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2015, ss. 148-182PDF: Radulovic_SFR_postupci.pdf

Radulović, B. „Unapred pripremljeni planovi reorganizacije i problem negativne selekcije“, Anali Pravnog fakulteta Unverziteta u Beogradu, Beograd, 2015, ss. 151-168


PDF: Radulovic_UPPR_i_negativna_selekcija.pdf

Radulović, B., A. Jovanović „Stečaj, poverenje i nacionalna kultura“, , B.Živković, B.Cerović (ured.) Ekonomska politika Srbije u 2015 Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu i Naučno društvo ekonomista Srbije 133-152, ISBN 978-86-403-1411-4 ,


PDF: Radulovic_Stecaj_i_kultura.pdf

Andrić, L. et al. „Vodič kroz sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava“, Partneri 2014PDF: SFR prirucnik.pdf

Radulović, B. „Subordinacija zajmova vlasnika u stečajnom postupku - ekonomska logika, uporedna rešenja i primena u Republici Srbiji“, Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske unije, Vuk Radović (ured.), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2014, ss. 27-47


PDF: Radulovic_Subordinacija.pdf

Vukelić, L. et al. „Trends in corporate restructuring - Croatia and Serbia examined and contrasted“, Law in Transition online 2014, EBRD, ss. 2-12PDF: LiT Corporate Restructuring Croatia and Serbia.pdf

Radulović, B. „Stečaj u Srbiji - činjenice, zablude i nenameravane posledice“, Ekonomska politika Srbije u 2014: Mogućnosti privrednog rasta u uslovima reformi i fiskalne konsolidacije B.Šoškić, M.Arsić (ured.), Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2014, ss.127-148 ISBN: 978-86-403-1347-6


PDF:  Radulovic_Stecaj_u_Srbiji.pdf

Radulović, B. „Unapred pripremljeni planovi reorganizacije u Republici Srbiji - uporedno pravna i empirijska analiza“, Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske unije, Vuk Radović (ured.), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2013, ss. 56-106PDF: Radulovic_Hibridni_postupci.pdf

Radulović, B. „Vrapci i golubovi – Empirijska analiza odluka o bankrotstvu ili reorganizaciji u Republici Srbiji“, Evropska unija i srbija - Od tranzicije do pridruživanja, Ivan Vujačić (ured.), Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2012, ss.79-94


PDF:  Radulovic_Vrapci_i_golubovi.pdf

STATA:     sparrows.dta  sparrows_stata_commands.docx

Radulović, B. „Empirijska analiza bankrotstva u Republici Srbiji“, Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske unije, Vuk Radović (ured.), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2011, ss.146-183


PDF:  Radulovic_Bankrotstvo.pdf

Radulović, B. „Novi Zakon o stečaju - logika odsustva kolektivne akcije", Fokus - Kvartalni izveštaj o institucionalnim reformama, godina II, br. 4, ss. 33-38, januar 2010.


PDF:  Radulovic_Fokus.pdf

Radulović, B. „Analiza sistema nagrade i naknade troškova stečajnih upravnika", Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom EU - Prilozi projektu 2008., S.Tabaroši (ured.), Pravni fakultet, Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2009, ss. 72-89


PDF:  Radulovic_Nagrada_SU.pdf

Formalizing the Shadow Economy in Serbia Policy Measures and Growth Effects Series: Contributions to Economics Krstić, Gorana, Schneider, Friedrich (Eds.), Springer, ISBN 978-3-319-13436-9


LINK

Radulović, Branko, Stefan Dragutinović "Case Studies of Privatizations in Serbia", ISBN 978-86-80128-02-3
Privatization Case Studies.pdf

Radulović, Branko, Stefan Dragutinović "Studija slučaja: Privatizacija u Srbiji" , NALED, ISBN 978-86-80128-00-9


LINK

Radulović, B., D.Popović, D. Aleksić, "The Economic Contribution of the Copyright-Based Industries in Serbia", National Studies on Assessing the Economic Contribution of the Copyright-Based Industries: Creative Industries Series No. 8, World Intelectual Property Organization, ISBN 978-92-805-2547-2

LINK

Radulović, B., S. Dragutinović "Efficiency of local self-governments in Serbia: an SFA approach", Industrija, Vol. 43(3): 123-142 (2015)Radulovic-Dragutinovic-Industrija.pdf Results Data

World Bank "Republic of Serbia: Municipal Public Finance Review Options for Efficiency Gains", World Bank Report no. 87944-YF


LINK

Goldberg, I. B. Radulović, M. Schaffer "Productivity, Ownership, and the Investment Climate: International Lessons for Priorities in Serbia", World Bank Policy Research Working Paper No. 3681, ISSN 1813-9450-3681


LINK

Radulović, B. Nenezić, D.„Novi regulatorni okvir za javno-privatno partnerstvo u Republici Srbiji: Učenje na sopstvenim ili tuđim greškama?“, Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske unije, Vuk Radović (ured.), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2012, ss.190-219Radulovic-Nenezic-Zbornik.pdf

Radulović, B. Nenezić, D. „Public Private Partnerships in Serbia“, European Procurement & Public Private Partnership Law Review 4/2012, ss.305-309LINK

Nenezić, D. Radulović, B.„Analiza mogućnosti i modaliteta finansiranja i mera finansijske podrške javno-privatnog partnerstva u Srbiji“, Kvartalni monitor, ss.62-71LINK

Radulović, B. „ Regulatorni budžet“, Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom EU, (ured.), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2013, ss. 400-419Radulovic_Regulatorni_budzet.pdf

Radulović, B. „ Merenje administrativnih troškova primenom modela standardnog troška - kritički osvrt i moguća poboljšanja“, Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom EU, Svetislav Tabaroši (ured.), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2010, ss.96-111Radulovic_SCM.pdf

Radulović,B. "Modelling labour market dynamics in transition economies: good jobs, bad jobs and on-the-job search", Ekonomska misao, vol. 36, br. 1-2, str. 27-69, 2003“

LINK

Radulović,B., A. Nojković, " Privredni rast i demokratske institucije u zemljama u tranziciji", Ekonomska misao, vol. 34, br. 1-2, str. 137-165, 2001“

Radulović,B., A. Nojković, "Modelling labour market dynamics in transition economies: good jobs, bad jobs and on-the-job search", Ekonomska misao, vol. 36, br. 1-2, str. 27-69, 2003“

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.
%d bloggers like this:
PageLines