Obaveštenje – Konačni rezultati 2012/13

Preliminarni finalni rezultati sa obračunatim domaćim zadacima i seminarskim radovima dostupni su ovde.

Ukoliko ste uočili neku grešku, molim da mi na nju ukažete.

U indeks se upisuje ukupan broj bodova.

 • Na primer, ukoliko ste imali na prvom 15 i na drugom 17 poena, ukupan broj poena je 32 od 50 pitanja. Kada se poeni sa kolokvijuma pretvore u bodove koristi se sledeća transformacija (32/50)*20, što daje rezultat od 12.8 bodova.
 • Nakon zaokruživanja ukupan broj bodova koji se upisuje u indeks iznosi 13.
 • Ukoliko je student uradio i oba domaća dobija još 1 bod. To daje ukupno 13.8 bodova, odnosno nakon zaokruživanja 14 bodova.
 • Napomena: dobijeni bodovi se zaokružuju, tako da se npr. 12.4 zaokružuje na 12, a 12.6 na 13 poena.
 • Pored bodova tabela sadrži i orijentacione ocene vaših odgovora na probna ispitna pitanja, koja su data na kolokvijumima.

Obaveštenje

Upisivanje ocena i davanje potpisa će se vršiti 8. i 9. januara 2013. godine od 11 časova.

Generacija upisana 2011 godine dobija potpise prema sledećem rasporedu:

 • od 11 do 12 h brojevi indeksa od 0001 do 0200
 • od 12h do 13h brojvevi indeksa od 02001 do 0400
 • od 13 do 14h brojevi indeksa od 0401 do 0600
 • od 14h do 15h brojevi indeksa preko 0600
 • od 15h do 16h generacije upisane pre 2011. godine.

Obaveštenje

Rezultata prvog kolokvijuma (“plava” i “zelena” grupa) možete preuzeti ovde.

Obaveštenje

Vežbe iz predmeta Osnovi ekonomije (“plava grupa”) utorak 4.12.2012 godine u amfiteatru IV zbog službene sprečenosti biće održane 13.12.2012 u amfiteatru III.

 

Obaveštenje

Prvi kolokvijum će se održati u četvrtak 29.11.2012. godine u amfiteatru III prema sledećem rasporedu. Molim studente da dođu u termin prema grupi u kojoj su inicijalno raspoređeni

 • zelena grupa vežbe pon. 13:30 studenti sa brojevima indeksa do 500 — od 17 do 18 časova
 • zelena grupa vežbe pon. 13:30 studenti sa brojevima indeksa preko 500 i starije generacije — od 18 do 19 časova
 • plava grupa vežbe uto. 13:30 studenti sa brojevima indeksa do 500 — od 19 do 20 časova
 • plava grupa vežbe uto. 13:30 studenti sa brojevima indeksa preko 500 i starije generacije — od 20 do 21 čas

Primer kolokvijuma možete preuzeti na sajtu. Dodatno pitanje koje se neće ocenjivati, ali je poželjno dati odgovor obuhvata materiju prvog ispitnog pitanja, tj. pitanja od 1 do 30 sa spiska ispitnih pitanja. Studenti koji idu na vežbe ponedeljkom treba da spreme neparna pitanja, dok studenti koji pohađaju vežbe utorkom parna pitanja.

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.
%d bloggers like this:
PageLines